Saturday, August 25, 2012

Bank Negara Memperketatkan Pembiayaan Kepada Orang Ramai


Berita Harian melaporkan bahawa Bank Negara akan mula memperketatkan syarat pembiayaan kepada orang ramai berkuatkuasa 1 Januari 2012 di mana pembiayaan yang diberikan adalah mengambil kira pendapatan bersih seseorang pemohon. Pendapatan bersih ini adalah dikira selepas ditolak caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), Potongan Cukai Berjadual (PCB), tanggungan hutang-hutang lain dan kemampuan peminjam membayar balik pinjaman mereka. Berlainan sebelum ini di mana pihak institusi kewangan hanya mengambil kira pendapatan kasar sahaja.

Di samping itu, implikasi atau kesan ke atas pemohon ke atas produk sesuatu pembiayaan akan dimaklumkan oleh pihak institusi kewangan. Ini adalah termasuk jumlah bayaran balik yang perlu diselesaikan oleh peminjam, kadar faedah yang dikenakan sepanjang tempoh pembiayaan, dan kesan kadar faedah ke atas pembiayaan yang diambil. Garis panduan ini akan dikenakan ke atas semua produk pembiayaan seperti pembiayaan rumah, kenderaan, kad kredit, pinjaman peribadi, overdraf dan pembelian saham tertentu.

Bagi pembiayaan kereta pula, tempoh pembiayaan maksimum yang diperkenalkan adalah sehingga 9 tahun di mana ia adalah setara dengan jangka hayat bagi sesebuah kenderaan.

Bank Negara memaklumkan bahawa langkah baru ini diperkenalkan supaya pihak institusi kewangan akan menjadi lebih berhemah, telus dan bertanggungjawab dalam memberikan pembiayaan kepada orang ramai. Sehingga akhir tahun 2011, jumlah hutang isi rumah adalah sebanyak RM74.4 bilion dengan majoriti pembiayaan tersebut adalah untuk membeli kenderaan dan rumah.

Bagi saya, langkah yang diperkenalkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) merupakan langkah yang baik bagi mengawal hutang isi rumah rakyat Malaysia. Saya dapat perhatikan bahawa ramai orang yang suka membuat pinjaman sehingga had maksimum hanya sekadar untuk membeli kenderaan idaman atau sekadar untuk ‘suka-suka’ sahaja. Semoga langkah yang diperkenalkan oleh BNM boleh mengawal hutang isi rumah rakyat Malaysia.

Sekian, terima kasih.

http://wankamarul701.blogspot.com

No comments: