Thursday, November 24, 2011

Peruntukkan 'Double' Untuk Kereta Anda

Adakah anda membeli kereta anda secara tunai atau 'cash'. Sekiranya anda membeli secara tunai, tahniah, anda sebenarnya membeli kereta mengikut kemampuan anda. Tetapi, mustahil pada hari ini seseorang itu membeli kereta secara tunai dan terpaksa berhutang untuk memiliki kereta baru. Sebaik-baik hutang untuk membayar kereta anda adalah dalam tempoh 3-5 tahun. Sekiranya, anda mengambil pinjaman melebihi tempoh tersebut, anda sebenarnya memiliki kereta lebih daripada kemampuan anda.Tetapi, tidak mengapa seandainya anda telah mengambil pinjaman lebih daripada tempoh tersebut. Gunakan sahaja kereta anda.

Tetapi, anda perlu peruntukan 'double' untuk kereta anda. Mengapa saya mengatakan sedemikian? Ini adalah kerana terdapat hidden cost yang perlu anda bayar untuk sesebuah kereta anda iaitu:

a. Maintenance kereta.
b. Petrol.
c. Tol.
d. Bayar parking
e. Bayar saman.
f. Bayar car wash.

Ramai tidak setuju dengan saya sekiranya saya mengatakan kita sebebarnya perlu memperuntukan 'double' untuk kereta kita setiap bulan. Sekiranya bayaran bulanan kereta kita kepada pihak bank adalah sebanyak RM700 sebulan, peruntukkan RM1,400 untuk kereta bagi hidden costs yang saya sebutkan di atas. Sekiranya, berlaku kecemasan untuk kereta anda seperti kereta rosak dan sebagainya, anda tidak perlu bimbang untuk menghadapi masalah tersebut. Apakah akan terjadi sekiranya kita tidak memperuntukkan 'double' untuk kereta kita? Sudah tentu anda terpaksa menggunakan talian hayat duit iaitu kad kredit. Benar bukan?

Sekian, terima kasih.

Wan Kamarul Ariffin

No comments: