Tuesday, July 23, 2013

Sultan Abdul Hameed Khan II

Assalamualaikum w.b.t. dan Selamat Sejahtera.

Sabda Nabi Muhammad s.a.w. :

"Imam adalah laksana perisai yang dibelakangnya kamu berperang dan mendapat perlindungan." Hadis ini menunjukkan makna yang besar di mana dengan tertegaknya sistem pemerintahan berkhalifah itu sendiri syariat Islam akan ditegakkan dan umat Islam akan dilindungi. Sultan Abdul Hameed II merupakan Khalifah Islam yang ke-99 sejak pemerintahan Abu Bakar as-Siddiq dan juga Khalifah Islam yang terakhir yang mempunyai kuasa penuh ketika memegang tampuk pemerintahan. Selepas itu, muncul beberapa Sultan yang lemah mengambil tampuk pemerintahan sehingga sistem pemerintahan berkhalifah dimansuhkan secara rasmi pada 3 Mac 1924. Apa yang menyedihkan kisah Sultan Abdul Hameed II langsung tidak diceritakan di dalam sukatan matapelajaran sejarah di sekolah. Saya menyeru agar Kementerian Pelajaran menggubal semula sukatan pelajaran Sejarah khususnya di peringkat sekolah menengah supaya menerapkan mengenai sejarah kegemilangan Islam di zaman awal dunia moden iaitu pada awal 1900-an.
 
 
 
Gambar menunjukkan Sultan Abdul Hameed II diarak orang ramai pada tahun 1908 iaitu setahun sebelum baginda digulingkan pada tahun 1909.
 
 
 
Gagah perkasa : Sultan Abdul Hameed II di Istana Balmora, Scotland pada tahun 1867.
 
 
Dengan Gaya Tersendiri di Istana Balmora, Scotland pada tahun 1867.
 
 
 
Sultan Abdul Hameed II ketika di usia muda.
 
 
 
Di Singgahsana Baginda


No comments: