Wednesday, July 31, 2019

Teknik Pemasaran Berkesan: Kuasai Rak Buku


Hohoho.. Gambar ini saya rakamkan di sebuah kedai buku ketika pergi berjalan-jalan semalam. Rak ini hanya memuatkan buku-buku Ramlee Awang Murshid. Inilah sebenarnya teknik yang berkesan dalam pemasaran buku kita iaitu kuasai rak buku! Buku genre beliau ialah novel thriller. Beliau telah menulis sebanyak 35 buah buku sejak dari tahun 1995. Banyak tuh... Sebenarnya, jika kita ingin melibatkan diri dalam penulisan buku, kita hendaklah menumpukan satu genre buku sahaja dan tidak perlu melompat-lompat menulis genre buku. Inilah sebenarnya kaedah pemasaran yang berkesan.

Wallhua’lam.

Thursday, July 25, 2019

Rumah Sakit Otak Di Persekutuan Tanah Melayu

“PENDERITAAN ORANG-ORANG YANG SAKIT OTAK Dr Haji Megat Khas (Kuala Kangsar): Dato' Yang di-Pertua, dan Ahli-Ahili Yang Berhormat, saya mengambil peluang di sini di dalam ruangan Ucapan Penangguhan iaitu menyentuh satu perkara yang barangkali juga penting pada satu bahagian, penduduk-penduduk kita di dalam negara ini, iaitu orang-orang yang terkena serang penyakit otak. Semalam saya telah berdiri di sini, Dato' Yang di-Pertua, mendapat teguran, daripada Tuan Yang di-Pertua dan petang ini saya tidaklah hendak memanjangkan perkataan saya-saya terus pergi kepada butir-butir yang hendak saya sebutkan, kerana kalau sekiranya panjang sangat, Dato' Yang diPertua, akan menegur lagi sekali. 

Jadi, dengan sebab itu, saya sukalah menyatakan di sini, iaitu sungguhpun Kerajaan Perikatan setelah memegang teraju pemerintahan dalam negeri ini semenjak beberapa lamanya dan telah menjalankan beberapa rancangan yang menjadi keuntungan dan manfaat kapada rakyat jelata dalam semua lapisan penduduk di sini, tetapi saya tidaklah tahu, apakah juga langkah-langkah yang telah diambil, atau pun yang akan diambil pada memperbaiki untung nasib orang-orang yang kena sakit otak orang-orang gila. 

Jadi, di sini sampailah masanya saya menerangkan kapada Rumah yang bertuah ini, iaitu di dalam Malaya, ataupun Persekutuan Tanah Melayu-ketepikan-lah Singapura, kita ada mempunyai hanya dua buah rumah sakit otak. Orang-orang yang kena sakit gila yang mana mereka itu boleh dirawat, maka isi-isi yang saya hendak sebutkan di sini ialah, saya pun tidak tahu, bila masanya hospital, ataupun rumah sakit otak yang ada di Tanjung Rambutan telah didirikan. 

Lebih kurang rasa saya 60 tahun dahulu, dan juga bila masanya rumah sakit otak yang ada di Tampoi di Johor Bahru itu didirikan, saya pun tidak tahu, tetapi yang saya tahu adalah Rumah Sakit Otak di Tanjung Rambutan itu hanya boleh dirawati di situ seramai 3,000 orang sakit, tetapi keadaannya pada masa sekarang ia-lah 4,300 orang yang kena penyakit otak ada ditempatkan di situ dengan mempunyai hanya enam orang doktor yang menjaga kepada orang-orang yang sakit di situ. 

Di Tampoi sungguhpun tempatnya ada diperuntukkan 1,200 orang, tetapi 2,000 orang di-masukkan di situ dan doktor-doktornya lebih sedikit lagi dari di Tanjung Rambutan. Jadi, dengan sebab itu, saya rasa dan saya perhatikan di dalam beberapa waktu yang lalu ini ialah untung nasib orang-orang yang kena penyakit otak itu sangat teraniaya apabila masuk ke dalam rumah sakit otak; tinggallah dia di situ sementara dia hendak berjalan ke tempat perkuburan. Jadi, dengan sebab itulah saya berharap kapada Menteri yang berkenaan dan juga daripada pegawai-pegawai yang berkenaan, perkara ini dapat dielokkan, diperbaiki, kerana kita adalah sedang menghadapi perbelanjawan dan saya harap, saya akan bercakap lebih lagi di dalam perkara ini apabila perbelanjaan di dalam Kementerian Kesihatan akan dibincangkan kelak. Demikianlah sahaja, Tuan Yang diPertua, terima kasih banyak.”

Sumber: Sidang Parlimen Dewan Rakyat pada 9 Disember 1964.

Sunday, July 21, 2019

Mutiara KataSetiap pagi, si rusa akan bangun segera lalu terus berlari dan berlari. Dia harus terus berlari kerana dia tahu alpanya dia akan mengundang bencana. Dia akan dibaham singa jika lengah dan tidak peduli kepada datangnya pagi.
Setiap pagi juga, si singa akan bangun segera lalu terus berlari dan berlari. Dia harus terus berlari kerana dia tahu alpanya dia akan mengundang bencana. Dia akan kehilangan rusa dan mati kelaparan, jika lengah dan tidak pedulu kepada datangnya pagi.
Sama ada kamu rusa atau singa, itu tidak penting. Apa yang utama ialah kamu harus segera berlari dan terus berlari lebih pantas daripada singamu ... untuk mencipta kejayaan. Itulah falsafah saya, dalam membangunkan Dubai...
Sheikh Mohammad bin Rashid al-Maktoum