Thursday, September 29, 2016

Tip Menerbitkan Buku yang Banyak dalam Masa Singkat


Banyak penulis menulis banyak buku dalam banyak bidang dan subbidang. Sebagai contoh, dia menulis buku motivasi, buku pengurusan, buku isu-isu semasa, buku biografi tokoh dan seterusnya.
Lazimnya penulis jenis ini tidak berhasil menjana pendapatan tinggi daripada royalti setiap buku itu. Dia mendapat sedikit royalti daripada tiap-tiap judulnya. Setiap kali dia memerlukan wang, dia terpaksa menulis buku baru.
Cara yang betul bagi menjana pendapatan tinggi adalah dengan menulis banyak buku di bawah bidang yang sama. Sebagai contoh, katakanlah saudara menulis dalam bidang komunikasi interpersonal, tulislah buku-buku yang isi kandungannya bertindan antara satu sama lain. Lihat contoh-contoh di bawah:
  1. Panduan Komunikasi di Tempat Kerja
  2. Panduan Komunikasi untuk Pemimpin dan Ketua
  3. Panduan Komunikasi Kekeluargaan
  4. Panduan Komunikasi Bisnes
  5. Panduan Komunikasi Lelaki-Perempuan
  6. Panduan Komunikasi untuk Guru
  7. Panduan Komunikasi untuk Pendakwah
  8. Panduan Komunikasi untuk Perkhidmatan Kaunter
  9. Panduan Komunikasi untuk Perkhidmatan Pelanggan
  10. Panduan Komunikasi dalam Organisasi
  11. Panduan Komunikasi untuk Pekerja Sosial
  12. Belajar Berkomunikasi
  13. Teori-Teori Komunikasi
  14. Panduan Komunikasi Efektif, dan banyak lagi.
Apabila saudara menulis siri buku dalam bidang dan sub-bidang yang sama, banyak bahan-bahan dalam buku itu yang dapat saudara gunakan berkali-kali, bagi menghasilkan beberapa buku. Bahagian teori dan prinsip-prinsipnya adalah bahan yang dapat digunakan dalam beberapa buku. Hanya contoh-contoh aplikasinya yang disesuaikan dengan tajuk yang berlainan.
Inilah cara yang betul bagi menghasilkan banyak buku dalam masa singkat. Jangan menulis buku dalam pelbagai bidang di mana setiap bahagian buku itu harus ditulis baru.
Jika saudara melakukan cara yang tidak betul itu, saudara tidak dapat menghasilkan banyak buku dalam masa setahun. Isi kandungan dan analisis yang saudara kemukakan dalam buku-buku itu juga tidak mendalam, oleh itu tidak meningkatkan kredibiliti saudara.
Dari sudut mencari penerbit pula, saudara terpaksa mencari beberapa penerbit yang berlainan bagi setiap buku saudara. Apabila diterbitkan, buku-buku saudara itu akan diletakkan di rak-rak yang berbeza dalam kedai-kedai buku, mengikut topik tiap-tiap buku. Disebabkan saudara menerbitkan buku dengan banyak penerbit, saudara tidak akan diberi layanan istimewa oleh mana-mana penerbit saudara.
Apabila buku-buku saudara itu semuanya berkenaan satu topik utama, buku-buku itu dapat dipromosi dan dijual sebagai satu set oleh penerbit. Cuba lihat buku-buku dalam kedai-kedai buku. Lihat bagaimana penerbit-penerbit buku berlumba-lumba mempamerkan set-set buku mereka.
Sumber : universitipts.com

Survival bagi Seorang Penulis


Dari sudut teorinya, setiap buku adalah 'harta intelek'. Namun dalam alam realiti, buku yang tidak menghasilkan wang tidak dapat disebut sebagai 'harta' dalam erti kata yang sebenar.

Sebagai penulis, antara skill yang perlu mereka miliki adalah skill survival sebagai penulis.
Aktiviti berkarya memerlukan modal yang banyak kerana kos modal penulisan sememangnya tinggi.
Penulis perlu membeli buku-buku yang baik dan mahal untuk perpustakaan peribadi mereka. Ini adalah keperluan asas dalam bidang penulisan.
Mereka perlu berjalan dan mengembara kel luar negara supaya input-input dalam karya mereka menjadi lebih menarik dan sedap dibaca.
Penulis perlu menghadiri banyak seminar dan persidangan supaya ilmu mereka semakin banyak, network bertambah luas dan idea-idea mereka diketahui ramai.
Mereka memerlukan bilik bacaan di rumah sendiri yang berhawa dingin kerana iklim negara ini panas dan lembap yang menyebabkan tidak selesa jika mahu membaca dan menulis pada waktu siang. 
Sebelum menghasilkan karya yang berkualiti tinggi, para penulis perlu melepaskan diri daripada masalah tidak cukup wang untuk perbelanjaan harian anak isteri. Semuanya memerlukan wang yang banyak. Mereka memerlukan taraf hidup dan gaya hidup yang respectable.
Banyak penulis berjaya menulis dan menerbitkan banyak buku mereka, termasuklah buku yang diterbitkan oleh penerbit gergasi seperti Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), namun buku-buku itu tidak menjadi harta intelek dalam erti kata buku-buku itu tidak terjual dengan banyaknya dan menghasilkan pendapatan yang tinggi.
Banyak juga penulis yang berjaya menerbitkan berpuluh-puluh judul. Namun mereka tidak menikmati bayaran royalti yang tinggi hasil daripada jualan buku-buku mereka, oleh hal yang demikian mereka terpaksa hidup dengan memiliki pekerjaan lain sepenuh masa. Akibatnya, mereka tidak dapat menghasilkan karya dengan lebih konsisten.
Di satu pihak lain, sudah ada penulis-penulis di negara kita yang berjaya menghasilkan banyak buku yang bagus-bagus kualitinya, dan apabila diterbitkan terbukti buku-buku mereka itu menjadi harta intelek yang menghasilkan royalti yang banyak. Dengan wang royalti yang diterima mereka mampu hidup selesa sebagai penulis sepenuh masa.
Sumber : universitipts.com