Tuesday, May 8, 2012

Peringkat-peringkat Pengharaman Riba’

Larangan Allah dalam mengambil riba' dalam Surah al-Baqarah 278-279

Kita sering teruja dengan sesuatu perkara yang besar seperti Negara Islam dan sebagainya sehinggakan kita tidak nampak larangan-larangan Allah yang telah kita lakukan sepertimana yang telah termaktub di dalam al-Quran. Sedarlah wahai saudara semua bahawa riba’ merupakan salah satu daripada tujuh dosa besar. Ramai yang tidak sedar mengenai perkara ini. Dosa riba’ ini tidak sepertimana dosa-dosa yang lain seperti zina, khalwat dan sebagainya kerana jika seseorang mengambil riba’, seseorang itu tidak akan ditangkap, didakwa dan dibicarakan di mahkamah. Seolah-olah wujud keredhaan di dalam sesebuah masyarakat terhadap dosa ini pada hari ini. Benar kata-kata Nabi Muhammad s.a.w. yang berbunyi:

Akan datang satu zaman di mana tidak terkecuali seorang pun melainkan ia makan Riba’ dan jika ia tidak makan sekalipun, ia akan ditimpa debu-debunya.” Riwayat Abu Daud

Realitinya, kata-kata nabi junjungan kita pada 1,400 tahun yang lalu terbukti benar dan telah berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Pada kali ini, saya ingin berkongsi mengenai peringkat-peringkat pengharaman riba’ di dalam al-Quran dengan merujuk buku ‘Riba : Perangkap Dosa Besar dalam Urusan Kewangan’ karangan Hisham Ahmad. Sebelum itu, saya ingin menyebut peristiwa-peristiwa di mana perkara mengenai riba’ disebut dan dilalui sendiri oleh Nabi Muhammad s.a.w. :

Peristiwa Pertama : Kisah Perang Tabuk

Kisah Perang Tabuk adalah kisah ujian keimanan yang hebat untuk menyertai perang yang begitu payah lagi mencabar sehingga terdedahlah manusia hipokrit dari yang tulen keimanannnya sedangkan kemenangan diberikan Allah s.w.t. tanpa peperangan dan pertumpahan darah. Sudah tentu ada hikmah dan rahsia perencanaan Allah s.w.t. seperti yang ditulis dalam al-Quran. Dalam suasana perang dan cabaran yang hebat, dalam khutbah baginda di Tabuk, Rasul kita masih mengingatkan dan memberi amaran mengenai riba’.

Peristiwa Kedua : Haji Wida’

Ibadah Haji hanya sekali dilakukan oleh Rasullah dan ia dikenali sebagai haji wida’ (haji perpisahan). Itulah kemuncak ucapan (khutbah) baginda yang disampaikan di hadapan begitu ramai umat Islam di waktu ibadah haji paling penting iaitu wukuf di Arafah. Kemudian, turun wahyu mengatakan bahawa agama Islam itu telah sempurna dan lengkap.  Dalam khutbah baginda di sini, baginda menyebut mengenai riba’ kerana riba; merupakan perkara khusus dalam isu muamalat orang Islam dan tidak boleh ditinggalkan dalam ucapan baginda.

Peristiwa Ketiga : Isra’ dan Mikraj

Peristiwa Isra’ dan Mikraj merupakan suatu kisah ghaib luar biasa yang wajib dipercayai dan diimani. Besarnya dosa dan ngerinya balasan dosanya telah dibayangkan, digambarkan, dan divisualkan kepada nabi kita di mana baginda melihat lelaki yang berenang dalam sungai darah dan dilontarkan batu. Mereka ialah orang yang makan riba’ sepertimana yang diberitahu Jibril kepada baginda.

Itulah ketiga-tiga peristiwa di mana Rasullullah menyebut dan lalui mengenai riba’. Seterusnya di dalam al-Quran, terdapat 5 peringkat mengenai pengharaman riba’ iaitu:

Peringkat Pertama : Surah ar-Rum ayat 39

Dan sesuatu riba’ yang kamu lakukan agar menambahkan harta manusia, maka riba’ itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan  untuk mencapai keredhaan Allah, maka orang-orang ( yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat-gandakan (pahalanya).” ar-Rum 39

Huraian: Ayat ini tidaklah menyatakan larangan tetapi hanya mengemukakan bahawa riba’ itu tidaklah disukai dan tiada keberkatan padanya. Sebaliknya, zakat (sedekah) diberikan keberkatan pada harta dan diberi pahala berganda.

Peringkat Kedua : Surah an-Nisa’ ayat 160 dan 161

“Kerana kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan kerana mereka sering menghalang (orang lain) dari jalan Allah. Dan kerana mereka menjalankan riba’, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan kerana mereka makan harta orang dengan secara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.” an-Nisa’ 160-161

Huraian : Ayat ini tidak menyebut larangan riba’, tetapi hanya memberi sangkaan akan munculnya larangan riba’.

Peringkat Ketiga : Surah ali Imran ayat 130

“Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan riba’ dengan berlipat-ganda dan bertawakkallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat kemenangan.” ali-Imran 130

Huraian : Ayat ini seperti memberi kefahaman bahawa riba’ yang haram ialah hanya yang berlipat kali ganda. Ini tidak benar. Ia hanya permulaan kepada pengharaman disusuli pengharaman secara total. Kedudukan riba’ sama ada sedikit atau banyak, hukumnya tetap haram dan berdosa besar sepertimana disebut selepas ini.

Peringkat Keempat : Surah al-Baqarah ayat 278-279

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan saki-baki riba’ itu, sekiranya kamu benar-benar orang yang beriman, sekiranya kamu masih enggan (tidak meninggalkan riba’) sediakan diri kamu dengan suatu peperangan dari Allah dan Rasul-Nya tetapi jika kamu bertaubat (daripada mengambil riba’) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak dianiaya dan tidak (pula) dianiaya.” Surah al-Baqarah 278-279


Huraian : Di sini, penetapan pengharaman riba’ adalah tanpa had dan kadar. Menurut Ibnu Abbas iaitu pakar tafsir sedunia selepas Nabi Muhammad s.a.w. , ayat ini tidak bersifat majazi (perumpamaan) tetapi ia adalah bersifat hakiki iaitu kita mengisytiharkan perang terhadap Allah dan Rasul apabila mengambil riba’ (rujuk Ceramah Ustaz Zaharuddin Abdul Rahman)

Peringkat Kelima : Surah al-Baqarah ayat 275

“ Orang-orang yang makan (mengambil) riba’ itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang gila yang dirasuk syaitan dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan (syaitan) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan: Bahawa sesungguhnya berjual-beli itu sama sahaja seperti riba’. Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli (berniaga) dan mengharamkan riba’. Oleh itu, sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) daripada Tuhannya lalu ia berhenti (daripada mengambil riba’), maka apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya, dan perkaranya terserah kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba’ itu) maka mereka itulah ahli neraka,  mereka kekal di dalamnay.” Surah al-Baqarah 275

Huraian: Ayat ini Ayat ini memeteraikan dan mengesahkan larangan dan pengharaman riba’ secara menyeluruh dalam apa jua bentuk dan keadaan, sedikit atau banyak.

Daripada peringkat-peringkat pengharaman riba’ di atas, dapat kita fahami bahawa Islam mengharamkan sesuatu secara berperingkat seperti pengharaman minum arak. Semoga dengan menghayati peringkat pengharaman riba’ ini, ia dapat menambah ketaqwaan kita kepada Allah s.w.t. 

Sekian, terima kasih.

Wan Kamarul Ariffin bin Wan Ahmad

No comments: