Wednesday, April 22, 2015

Ayat-ayat al-Quran untuk Renungan Bersama


1. Mengapakah ujian seberat ini ke atas diriku?

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya…”al-Baqarah : 286

2. Apakah kita sudah betul-betul beriman kepada Allah  s.w.t.?     

“Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman,” dan mereka tidak diuji?” al-Ankabut : 2           

3. Adakah kita menggunakan anggota-anggota badan kita untukNya?

“Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.” al-A’raf : 179 

4. Alangkah singkatnya masa berada di dunia ini…

“Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu petang atau pagi hari.” Al-Naaziat : 46

5. Apabila tibanya ajal, ia tidak akan diawalkan atau dilewatkan walaupun sesaat…

“Dan Allah tidak akan menangguhkan seseorang apabila datang ajalnya. Dan Allah adalah al-Khabir (Maha Mengerti/Mengenal) akan apa yang kamu kerjakan.” al-Munafiqun : 11

 

 

No comments: