Thursday, August 4, 2016

Lima Jenis Hukuman Penzina kepada Imam Shafie

 
Harun ar-Rasyid telah bertanyakan kepada Imam as-Shafie mengenai lima jenis lelaki penzina yang dikenakan lima hukuman yang berbeza.
 
Penzina Pertama : Dijatuhkan hukuman bunuh.
 
Penzina Kedua : Dijatuhkan hukuman rejam sampai mati.
 
Penzina Ketiga : Dikenakan hukuman sebat 100 kali.
 
Penzina Keempat : Dikenakan hukuman sebat 50 kali.
 
Penzina kelima : Tidak dikenakan apa-apa hukuman.
 
Imam as-Shafie menjawab :
 
Penzina pertama : Dia telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah s.w.t. Dengan kata lain dia telah murtad. Maka, dia dijatuhkan hukuman bunuh.
 
Penzina kedua : Penzina ini merupakan orang yang telah berkahwin. Maka, dia dijatuhkan hukuman rejam sampai mati.
 
Penzina ketiga : Penzina ini merupakan penzina yang belum berkahwin.
 
Penzina keempat : Adapun penzina ini sebenarnya ialah penzina yang belum baligh. Oleh itu, dia dikenakan separuh sahaja hukuman sebat iaitu hanya dikenakan 50 kali sebatan.
 
Penzina kelima : Ini adalah orang gila di mana dia dikecualikan daripada mana-mana hukuman hudud.
 
Wallhua'lam.
 

No comments: