Friday, October 24, 2014

Ledakan Ilmu Usul Fiqh : Kecelaruan atau Kurang Pemahaman Ummah?


Anjing dan babi – Inilah perkara yang amat sensitif bagi umat Islam khususnya orang-orang melayu yang tinggal di Malaysia. Kita tentu pernah mendengar orang-orang Islam minum arak tetapi kita tidak pernah mendengar orang makan anjing ataupun babi. Ini adalah kerana kedua-dua perkara ini adalah HARAM.

Malangnya, isu anjing dan babi sering dimainkan oleh orang bukan Islam di negara ini. Mungkin sengaja ingin bermain dengan sensitiviti umat Islam di negara ini. Kita sebagai orang Islam sudah tentu marah apabila kedua-dua perkara ini dipermainkan contohnya ada unsur babi dalam makanan sejak sekian lama.

Isu terbaru pula yang timbul ialah program ‘I Want Touch A Dog’. Apakah hukum memegang anjing? Hukumnya mudah sahaja iaitu harus apabila kita memegang anjing apabila tangan kita dalam keadaan kering dan haram hukumnya memegang anjing apabila tangan kita dalam keadaan basah. Saya bukannya menyokong program tersebut tetapi mengajak anda semua menilainya dari sudut fekah.

Begitu juga dengan babi. Adakah hukum kita memegang babi? Sudah tentu apabila kita mengikut mazhab Shafie, kita wajib menyamak anggota badan kita yang terkena kulit babi. Berlainan pula dengan mazhab Hanafi, Hambali, dan Maliki di mana ketiga-tiga mazhab ini membenarkan kulit babi disentuh bahkan pakaian daripada kulit babi boleh dijadikan pakaian dalam solat. Ini adalah kerana dalam al-Quran hanya melarang daging babi dimakan dan tidak pula melarang menyentuh babi.

Apabila saya menceritakan perkara ini kepada rakan saya, beliau mengatakan bahawa saya mengikut ajaran sesat dan tidak mengikut ahli sunnah. Saya menerangkan kepadanya semula kita semua ahli sunnah bahkan mazhab Hanafi, Hambali, dan Maliki pun ahli sunnah cuma pandangan mazhab-mazhab ini adalah berbeza dalam sesuatu perkara. Cuma kita tidak belajar sejak bangku sekolah mengenai perkara-perkara ini dan hanya belajar perkara asas sahaja. Apabila disebut babi – semua haram.

Begitu juga dengan babi. Babi adalah haram untuk dimakan. Akan tetapi, menurut mazhab Hanafi, daging babi yang melalui proses transformasi (istihalah) kepada bentuk lain adalah boleh dimakan.

Kita perlu faham generasi-generasi imam-imam mazhab ini adalah terdiri daripada golongan tabiin (hidup sezaman bersama Sahabat) dan tabi’-tabiin (hidup sezaman dengan tabiin). Mereka ini semuanya hidup pada kurun 5-6 Masihi. Isu-isu yang timbul pada hari telah dibincangkan oleh imam-imam mujtahid ini selepas lebih 1,000 tahun mereka meninggal dunia. Malangnya, kita sebagai umat Islam kurang pemahaman dengan apa yang telah disebut oleh imam-imam ini terdahulu Ini menyebabkan kita mudah sensitif terhadap sesuatu perkara apabila ianya timbul.

Contoh yang lain ialah para ulama’ telah membincangkan bahagian muka yang manakah untuk mengambil wuduk sekiranya seseorang itu mempunyai 2 kepala sejak lebih 1,000 tahun yang lalu. Jawapannya ialah wajah yang menghadap kiblat yang perlu disapu air sembahyang. Perkara ini memang berlaku di Russia apabila pada tahun 1970-an lahirnya bayi yang mempunyai 2 kepala.

Sebenarnya para ulama’ telah membincangkan isu-isu mengenai sesuatu perkara dari sudut fekah sejak dahulu lagi. Malangnya kita sebagai umat Islam tidak memahami mengenai sesuatu perkara dari sudut fekah dan menganggap semua yang berlaku ini mencelarukan masyarakat di negara ini.

http://wankamarul701.blogspot.com

No comments: