Tuesday, July 24, 2018

Bilangan Rakaat Solat Dhuha yang Paling Afdhal – 8 Rakaat

Mengikut kaul yang muktamad, paling banyak bilangan rakaatnya ialah lapan rakaat dan inilah yang afdalnya. Adapun pendapat yang mengatakan bilangan rakaatnya hanya empat dan inilah afdalnya, pendapat ini sebenarnya telah ditolak.

Para ulama berselisih pendapat tentang bilangan rakaat solat sunat Dhuha. Ada yang mengatakan sebanyak-sebanyaknya dua belas rakaat.
Demikian sepertimana yang disebut oleh al-Imam Nawawi dalam kitab Minhaj. Manakala Sheikh Ramli Kabir dan Ramli Saghir menyebut hanya lapan rakaat sahaja dan inilah muktamadnya. Sekiranya seseorang itu mengerjakan solat sunat Dhuha 10 rakaat, maka yang lapan rakaat itu dikira sebagai solat sunat Dhuha manakala dua rakaat lagi itu terbatal dan ditolak jika sengaja dilakukan lagi diketahui bilangan rakaatnya.
Wallhua’lam.
Petikan Kitab Furu’ al-Masa’il wa Usul al-Wasa’il.


No comments: