Wednesday, May 17, 2017

Mutiara Kata
“Ketika saya di Inggeris, saya berjudi secara besar-besaran dan kalah. Itulah sebabnya saya gagal dalam ujian ketika saya dibiarkan sendiri ke London untuk melanjutkan studi saya. Pada saat saya seharusnya menghadiri ceramah undang-undang, saya mendatangi lumba kuda itu dan ketika saya kembali ke Malaya saya menyambungnya dengan perlumbaan kuda dengan sedikit perbezaan. Saya hanya mengikuti untuk bersantai dan menghibur diri dan bukan mudah untuk berjudi secara besar-besaran atau ingin kaya secara mudah.”

Tunku Abdul Rahman

No comments: