Monday, March 13, 2017

Sesungguhnya...

Sesungguhnya syiar Allah s.w.t. itu datang daripada hati orang-orang yang bertaqwa. Watak Sultan Ahmed I (1603-1617) yang dilakonkan oleh Ekin Koc dalam tele-drama Muhtehsem Yuzyil : Kosem (The Magnificient Kosem) Sultan yang segak dengan baju perang dan serban.
 
Pemakaian serban oleh pimpinan Uthmaniyah berakhir ketika pemerintahan Sultan Mahmud II (1808-1839) yang memodenkan pakaian tentera Uthmaniyah serta golongan bangsawan untuk meniru gaya pemakaian Eropah dengan memakai fez.
 
 
Segak : Watak Sultan Ahmed I yang dilakukan oleh Ekin Koc

No comments: