Friday, April 15, 2016

Algebra Matematik

Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita meninjau semula tahap-tahap pendidikan di sekolah di negara ini.

Sekolah Rendah Tahap 1 – Darjah 1 hingga Darjah 3

Sekolah Rendah Tahap 2 – Darjah 4 hingga Darjah 6

Sekolah Menengah Rendah (SMR) – Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3

Sekolah Menengah Atas (SMA) – Tingkatan 4 hingga Tingkatan 5

Harus kita sedari bahawa matapelajaran matematik merupakan matapelajaran yang universal yakni matapelajaran yang wajib dan sentiasa dipelajari dari Sekolah Rendah sehinggalah Sekolah Menengah. Dengan kata lain, tahap pembelajaran matematik ini akan semakin sukar dari suatu peringkat ke suatu peringkat yang lain.

Subjek matematik bukannya subjek yang dipelajari pada tahap-tahap tertentu sahaja seperti geografi, kemahiran hidup yang hanya dipelajari sewaktu peringkat Sekolah Menengah Rendah sahaja. Manakala subjek sejarah hanya dipelajari ketika di sekolah menengah dan bukannya sewaktu sekolah rendah.

Jika seseorang pelajar itu adalah lemah dalam subjek matematik ketika belajar Tahap 1 di sekolah rendah, maka dia akan sukar untuk mempelajari dan menguasai subjek matematik ketika berada di Tahap 2.

Begitu jika seseorang pelajar tidak dapat menguasai matapelajaran matematik ketika belajar peringkat SMR, maka dia akan sukar mempelajari matematik peringkat SMA apatah lagi subjek-subjek di peringkat SMA memerlukan asas algebra yang kukuh untuk menguasai matapelajaran elektif seperti Matematik Tambahan, Fizik, ataupun Kimia.

Oleh itu, tidak hairanlah apabila pelajar-pelajar sentiasa gagal dalam ujian mahupun peperiksaan dalam subjek-subjek sains yang kritikal ini khususnya Matematik Tambahan, Fizik, ataupun Kimia.

Ilmu algebra merupakan ilmu asas untuk menguasai matematik. Contohnya adalah persamaan serentak, kuasa dua, pecahan, dan sebagainya di peringkat SMR. Jika seseorang pelajar itu lemah dalam menguasai topik-topik ini, bagaimana seseorang pelajar itu boleh menguasai subjek matematik pada peringkat seterusnya yakni peringkat SMA?

Pelajar-pelajar harus diberi penekanan dan perhatian guru dan ibu bapa untuk menguasai ilmu algebra matematik sejak daripada sekolah rendah lagi. Apabila dapat menguasai matapelajaran matematik sejak bangku sekolah rendah lagi, maka tahap kesukaran untuk menguasai subjek matematik di peringkat sekolah menengah dapat dikurangkan.

Apa yang membimbangkan ialah latar belakang pendidikan ibu bapa itu sendiri. Jika ibu bapa mempunyai latar belakang pendidikan yang baik, maka ia tidak akan menjadi masalah untuk mengajar anak-anak membuat latih tubi matematik di rumah. Jika ibu bapa yang berada di kawasan pedalaman, maka mungkin sukar untuk mengajar anak-anak mereka untuk membuat latihan matematik melainkan mengharapkan pengajaran guru di sekolah semata-mata.

Tahap pendidikan negara adalah digubal bagi tempoh setiap 10 tahun sekali di mana tahap pendidikan ini adalah dinaikkan dari semasa ke semasa. Mungkin hari ini tahap pembelajaran matematik darjah 6 adalah sama dengan tahap kesukaran matematik tingkatan 2 10 tahun dahulu. Ia memerlukan proses penaakulan, menganalisis, dan pengiraan yang lebih tinggi lagi.

Oleh itu, penekanan asas algebra yang kukuh perlu diterapkan sejak permulaan sekolah lagi agar pelajar tidak tercicir dalam pelajaran pada peringkat seterusnya.

Wallhua’lam.

http://wankamarul701.blogspot.my

No comments: