Friday, November 21, 2014

Kaedah Menulis Buku dengan Cepat


Dalam bisnes menerbit dan menjual buku adalah penting bagi seseorang penulis menguasai rak-rak buku di kedai-kedai buku dengan memasarkan banyak karya buku tulisannya. Bayangkan bagi satu rak di sesebuah buku hanya terdapat buku-buku tulisan anda. Akan tetapi, untuk menulis buku dengan banyak dalam sesuatu tempoh masa adalah terbatas bagi seseorang penulis apatah lagi banyak komitmen lain yang perlu diberi perhatian.

Oleh itu, seseorang penulis akan menggunakan 'kaedah speed' untuk mempercepatkan penulisan sesebuah buku. Kaedah ini sebenarnya merupakan kaedah penulisan bersama di mana seseorang penulis akan berkongsi penulisan buku dengan penulis lain. Contohnya, terdapat 3 orang bagi menulis sesebuah buku yang mempunyai 15 bab maka setiap orang perlu menulis 5 bab bagi menghasilkan sesebuah buku. 

Sudah tentu ini mempercepatkan sesebuah karya buku disiapkan dalam tempoh masa yang singkat oleh seseorang penulis.

Akan tetapi, kelemahan kaedah ini ialah dalam isu pembayaran royalti apabila sesebuah buku tersebut terjual. Kelemahan lain ialah nama yang perlu ditulis pada kulit buku tersebut apabila terdapat 4-5 orang penulis bagi sesebuah buku. Biasanya bilangan maksimum nama yang boleh tertera pada kulit sesebuah ialah seramai 3 orang namun akan timbul masalah apabila terdapat lebih 3 orang penulis. Ini akan menjadi masalah kepada pensyarah apabila menerbitkan sesebuah buku apabila menulis secara bersama (co-author). 

Apa yang boleh disimpulkan ialah memang terdapat pro and con apabila kita menulis buku secara bersama. Jika anda semua bertanyakan kepada saya adakah saya memilih kaedah ini untuk menulis buku? Jawapan saya adalah tidak. Ini kerana saya ingin 'membolot' 100 peratus hasil penulisan saya. 

Sekian, terima kasih.

http://wankamarul701.blogspot.com

No comments: