Saturday, June 14, 2014

Fakta Menarik Mengenai Babi dari Sudut Fekah
1. Secara umumnya, babi telah diharamkan untuk makan dalam al-Quran sepertimana firman Allah s.w.t. dalam Surah al-Maidah ayat 3 :

“Diharamkan bagimu (makan) bangkai, darah, daging babi, (daging haiwan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala...”

Imam keempat-empat mazhab telah bersepakat bahawa babi adalah haram untuk dimakan berdasarkan nas ini.

2. Akan tetapi, al-Quran hanya melarang bahawa babi adalah haram untuk dimakan dan bukannya haram untuk disentuh. Berdasarkan kepada asas ini, mazhab Imam Maliki, Hambali, dan Hanafi tidak menyuruh seseorang itu menyamak anggota badan apabila menyentuh kulit babi. Berlainan dengan mazhab Imam Syafie di mana seseorang yang menyentuh babi hendaklah menyamak anggota badannya yang menyentuh babi.

3. Atas dasar ini sebenarnya kulit babi boleh dibuat pakaian seperti kasut, jaket, dan sebagainya bahkan jaket yang dibuat daripada kulit babi sekalipun boleh digunakan untuk sembahyang bagi mazhab Imam Maliki, Hambali, dan Hanafi.

4. Bagi imam mazhab Hanafi, daging babi yang telah melalui proses istihalah (transformasi) iaitu perubahan daripada bentuk asal kepada bentuk yang lain boleh dimakan. Pendapat ini disokong oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi yang merupakan ulama’ muktabar pada hari ini. Seperti air kumbahan yang kotor yang telah melalui proses rawatan boleh diminum kerana ianya telah suci.

5. Sebenarnya, peristiwa yang berlaku kepada kita mempunyai hikmahnya tersendiri seperti isu coklat Cadbury yang dikatakan mempunyai unsur babi. Apa yang boleh dilihat dari satu satu segi ialah daging babi sebenarnya boleh dimakan apabila telah melalui proses istihalah yakni perubahan daripada bentuk asal oleh sejak zaman dahulu lagi oleh mazhab Imam Hanafi yang hidup pada 699M – 767M walhal isu babi yang berlaku pada masa sekarang ialah pada tahun 2014 iaitu selepas 1247 tahun Imam Hanafi meninggal dunia.

Wallhua’lam.


http://wankamarul701.blogspot.com

No comments: